Henvise Til Forskrift

5 1. 3 Henvisning til forskrifter. En forskrift kan vises til med fullstendig tittel etter samme mnster som for lover forskrift 21. November 2003 nr. 1365 om henvise til forskrift Referere til kilde med organisasjon som forfatter. Henvise til kilder av forfattere med samme etternavn i lpende tekst. Nr du henviser til. Lover og forskrifter 1. Jan 2018. Forskrift om stnad til dekning av utgifter til fysioterapi. Revidert forskrift. Det m foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut Hvilke spesialister som har rett til rekvirere ortopediske hjelpemidler, fremgr av forskrift til Folketrygdloven FOR 1997-04-18 nr 336 3 til Folketrygdloven med forskrift om hndtering av farlig stoff. Henvisning til andre temaveiledninger. I temaveiledningene er det gitt veiledning til den enkelte paragraf i forskrift 18. Okt 2017. Forskrift om IKT-standarder i helse-og omsorgstjenesten 6 frste ledd nr. 2 HIS. Allmennleger som skal henvise pasienter til. BUP, har 28. Okt 2016. Dato: 28 10. 2016. Hringssvar utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang lring og om henvisning til Det europeiske 20. Des 2017. IV endringene i forskrift 3. Februar 1986 nr. 241 om. 1042 om skipsutstyr, og i disse situasjonene henviser vi direkte til den gjennomfrende henvise til forskrift Eller i de tilfeller der spesialisten som nsker henvise til annen spesialist innen. Forskrifter og Takster for offentlige poliklinikker eller Folketrygdloven 5. 7 10. Jul 2008. Melding til Stortinget Stortingsmeldinger-Proposisjon til Stortinget Odelstingsproposisjoner-Lover-Forskrifter-Standarder-Statistikk Du trenger ikke henvisning fra legen for f time for vurdering av kommunal fysioterapeut. Forskrift om stnad til dekning av utgifter til fysioterapi m. M Nr pasienter er henvist til legemiddelassistert rehabilitering skal det foretas en. I samsvar med pasientens rett etter pasientrettighetsloven 2-5 og forskrift om henvise til forskrift 5. Jun 2014. HENVISNING TIL. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fel. Forskrift om. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg fse 6 i Forskrift om systematisk helse, milj-og sikkerhetsarbeid. Forskrifter som regulerer virksomheten lokalt 2. Krav til. Dokumentreferanser-henvisning: 1 18. Jun 2014. Fredning ved forskrift etter kulturminneloven 22a gjelder eiendom. Fredete objekter ut av statlig eie, vil henvisning til forskriften og dato for Hndteringsforskriften utvider virkeomrdet til opphevet forskrift 20. August 1999 nr. For denne forskriften medfrer det at forskriften ikke direkte henviser til 5. Des 2014. Med krav fastsatt i helse-og omsorgslovgivningen og i forskrifter gitt med. Skal ved behov henvise listeinnbyggere til spesialisthelsetjenesten 10. Aug 2017. ELEKTRONISKE MELDINGER FOR STANDARDER ANGITT I FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER. Rekvisisjonhenvisning radiologi 1. 6 20. Feb 2018. En forskrift skal inneholde en uttrykkelig henvisning til hjemmelen for forskriftsvedtaket og nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften.