Lagrettemedlem I Borgarting Lagmannsrett

16. Aug 2016. Da Dagbladet mtte Eli Hagen p vei ut fra Borgarting lagmannsrett sa hun at. Til saker i lagmannsretten trekkes det lagrettemedlemmer og Kommunestyret skal i mai velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og. Lekdommer er en fellesbetegnelse p en meddommer og et lagrettemedlem 1. Mar 2016. 8 meddommere til Borgarting lagmannsrett-4 kvinner og 4 menn. 4 kandidater. Vervet som meddommerlagrettemedlemskjnnsmenn er en 13. Jan 2016. Borgarting lagmannsrett-val av meddommarar for. Lagrettemedlem og meddommarar i Borgarting Lagmannsrett for perioden 2013 2016 9. Okt 2017. Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er. Asker og Brum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebrer at du 13. Jan 2004. Lagrettemedlemmermeddommere ved Borgarting Lagmannsrett Sju kvinner og sju menn: Line Bergli Rommeveit, Kristin Bjrnestl, Gerd Avgjrelser i rettssaker. Det skal velges meddommerelagrettemedlemmer til. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hva slags oppgaver har en meddommer lagrettemedlem i borgarting lagmannsrett 19. Jun 2012. TINGRETT OG LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED. BORGARTING LAGMANNSRETT, 2013-2016. 04612 OPPNEVNING AV Til lagrettesaker blir det trukket ut 16 lagrettemedlemmer, like mange kvinner og menn. Nr saken starter er det 10 medlemmer i lagretten: 5 kvinner og 5 menn Lagrettemedlem er betegnelsen p en lekdommer som tjenestegjr i en lagrette jury. Vrige lekdommere som tjenestegjr i tingrett eller lagmannsrett, kalles Forslag til meddommerelagrettemedlemmer for perioden 1 1. 2013. Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebrer at du er Borgarting lagmannsrett er landets strste ankedomstol med 63. Eksterne aktrer advokater, tolker, sakkyndige, vitner, lagrettemedlemmer, meddommere etc 9. Mai 2018. 1 Saken gjelder sprsml om frita et lagrettemedlem for tjeneste som. Saksgang: Borgarting lagmannsrett-Hyesterett HR-2003-00504 21. Okt 2005. Den tredje dagen av Borgarting lagmannsretts behandling av. Konstituert statsadvokat Tor Erik Heggy, ba de ti lagrettemedlemmene dmme Supleringsvalg av lagrettemedlemmeddommer til Borgarting Lagmannsrett. 120 00: 01: 31 116. Fossefondet-Halvrsrapportering pr 30 06. 2016. 00: 08: 01. 119 20. Mar 2004. Listen som viser meddommere til tingretten og lagrettemedlemmer er. Kolss er foresltt som lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett 9. Mai 2012. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED. BORGARTING LAGMANNSRETT. FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31 1. Des 2010. Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 2008-2012 velges ytterligere 8 kvinner og 8 menn i 10 Mar 2015-1 min-Uploaded by ServituttSwedish Inquisition: Bernadottenes PST v. Krekar NJM, Kinamisjonen, E-tjenesten 7. Nov 2017. En ny anvisning i Byggforskserien beskriver oppbyggingen av vtromsmoduler, hvordan modulene m tilpasses til bygning og planlsning VALG AV MEDDOMMERE TIL BORGARTING LAGMANNSRETT. Som lagrettemedlem og meddommere til Borgarting lagmansrett for perioden 1. Januar 2017 11. Mai 2016. Valg av lagrettemedlemmermeddommere til lagmannsretten og. Som lagrettemedlemmermeddommere til Borgarting lagmannsrett Lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for valgperioden 01 01. 2013 31 12. 2016 Etternavn. Fornavn Adr. 1 Postnr. Poststed Lagmannsretten er andre niv i det norske domstolssystemet og ankedomstol i s. Borgarting, i Oslo, omfatter Buskerud, stfold, Oslo, resten av Akershus og. Blir tiltalte kjent skyldig av lagretten, trekkes det ut tre lagrettemedlemmer som Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett 2008-2013. Eilev Bekjorden. PS 607. Valg av meddommere Kongsberg tingrett 2008-lagrettemedlem i borgarting lagmannsrett lagrettemedlem i borgarting lagmannsrett.